Quy trình dịch vụ

 1.Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

Tiếp nhận các yêu cầu về dịch vụ của khách hàng thông qua một trong các hình thức dưới đây:

Thông qua email hoạt động 24/24

 xaydungkaco@gmail.com

Thông qua số điện thoại

024.7308 6566

Từ 8h00 – 17h00

Thông qua các biểu mẫu đăng ký

Quý khách có thể liên hệ nhanh tại đây

Hoạt động liên tục 24/24

 2. Lên phương án phối cảnh 3D

– Lên mặt bằng bố trí đồ

– Lên phương án 3D 1 không gian cho khách hàng duyệt. Triển khai toàn bộ nội thất theo phong cách của không gian mẫu đã duyệt.

 3. Lập dự toán báo giá công trình 

– Làm báo giá sơ bộ cho khách hàng sau khi xong Mặt bằng bố trí đồ.

– Lập dự toán chi tiết khi đã có đầy đủ hồ sơ thi công

 4. Ký hợp đồng thiết kế thi công

–  Sau khi Khách hàng duyệt không gian mẫu triển khai ký kết hợp đồng thiết kế.

– Khách hàng duyệt dự toán chi tiết sẽ ký tiếp hợp đồng thi công.

– Triển khai thi công sau khi 2 bên ký kết hợp đồng thi công.